Formatowanie

Formatowanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej może się odbyć przy pomocy najprostszych edytorów graficznych. Wykonanie wszystkich operacji nie powinno zająć więcej niż kilka minut. Przed formatowaniem należy sprawdzić, czy zdjęcie spełnia wymagania dotyczące wizerunku osoby.

Kolejność formatowania:

·       kadrowanie zdjęcia - twarz powinna zajmować 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej,

·       rozmiar zdjęcia 236 x 295 pikseli –

patrz  - co zrobić jeżeli zdjęcie ma rozmiar inny niż 236 x 295 pikseli?

·       rozmiar zdjęcia do 50 kilobajtów -  

patrz  - co zrobić jeżeli zdjęcie ma więcej niż 50 kilobajtów?

·       format JPG

patrz  - co zrobić jeżeli zdjęcie ma nieprawidłowy  (inny niż JPG) format?