Co zrobić jeżeli zdjęcie ma rozmiar inny niż 236 x 295 pikseli?

•    Aby sprawdzić rozmiar zdjęcia, należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Właściwości i kartę Podsumowanie. Prawidłowa wielkość zdjęcia powinna wynosić: szerokość 236 pikseli, wysokość 295 pikseli.

•    Do zmiany rozmiaru zdjęcia można posłużyć się programem Microsoft Office Picture Manager (pakiet Ms Office) lub innym programem pozwalającym na edycję zdjęć.
UWAGA!!! Przed zmianą rozmiaru zdjęcia należy sprawdzić, czy twarz zajmuje 2/3 powierzchni zdjęcia. W przeciwnym przypadku należy najpierw zdjęcie przyciąć.
Gdy zdjęcie ma rozmiar inny niż 236 x 295 pikseli, należy:

•    Otworzyć zdjęcie w programie Microsoft Office Picture Manager.

•    Wybrać opcję Edytuj obrazy.

•    Z menu Edytuj obrazy znajdującego się po prawej stronie wybrać opcję Zmień rozmiar.

W polu Niestandardowa wysokość / szerokość w pierwszym pustym polu (szerokość) wpisać 236, drugie pole pozostawić puste oraz potwierdzić OK

Zapisać zmiany (Plik / Zapisz). Nowa szerokość zdjęcia powinna wynosić 236 pikseli. Jeżeli wysokość zdjęcia jest inna niż 295 pikseli, należy przejść do Przytnij.

UWAGA!  Jeżeli zdjęcie jest za małe i jednocześnie słabej jakości (ma niską rozdzielczość), po zwiększeniu rozmiaru ("rozciągnięciu") będzie nieostre (pojawią się na nim widoczne piksele).

Takie zdjęcie zostanie odrzucone podczas ostatecznej weryfikacji.