Co zrobić jeżeli zdjęcie ma nieprawidłowy (inny niż JPG) format?

Zdjęcia skanowane lub robione w laboratoriach fotograficznych bywają zapisywane w plikach BMP lub innych. Aby zmienić format zdjęcia, wystarczy otworzyć plik ze zdjęciem w programie graficznym i zapisać go jako plik JPG. Do tego celu można posłużyć się najprostszym programem graficznym Paint (Menu Start / Programy / Akcesoria / Paint).

Aby zmienić format pliku przy pomocy programu Paint należy:

•          Otworzyć zdjęcie w programie Paint (kliknąć prawym przyciskiem myszy na zdjęcie, wybrać opcję Otwórz za pomocą, wybrać z listy program Paint lub uruchomić program Paint i wybrać opcję Plik/Otwórz).

•          Z menu Plik w oknie ze zdjęciem wybrać opcję Zapisz jako.

•          Rozwinąć listę Zapisz jako typ i wybrać z niej opcję JPEG, a także określić miejsce zapisania pliku (Zapisz w).

•          Kliknąć przycisk Zapisz.

•          Zdjęcie w odpowiednim formacie powinno się znaleźć w wybranym katalogu (na przykład Moje obrazy).