mLgitymacja Studencka - dostępna na AGH

Generowanie mLegitymacji Studenckiej

AGH udostępnia mLegitymację studencką - czyli legitymacje studencką w telefonie.

 • Co to jest mLegitymacja?
  To - zgodnie z prawem - legitymacja studencka, ale w telefonie. Ten dokument można aktywować poprzez kod QR oraz kod aktywacyjny otrzymany na uczelni. Pokazując ją na ekranie smartfona potwierdzisz, że jesteś studentem AGH. Korzystasz z ulg i zwolnień. Możesz również potwierdzić swoje dane użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. Uprawniony użytkownik potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i zobaczy Twoje zdjęcie z dokumentu w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji studenckiej;
 • WAŻNOŚĆ mLegitymacji -  obowiązuje tylko w okresie ważności ELS.
  Po upływie tego terminu będzie można ponownie wygenerować nową mLegitymację dopiero po walidacji plastikowej ELS.
 • Kto może otrzymać mLegitymację Studencką?
  Student AGH z USOS - wg INSTRUKCJI USOS, poniżej i na wymienionych warunkach;
  Studenci AGH z D.XP - dla celów mLegitymacji zostali umieszczenie również w USOS (TU - Instrukcja logowania do usosweb);
  Generowanie mLegitymacji jak studenci USOS - wg INSTRUKCJI poniżej;
 • INSTRUKCJA USOS - generowanie mLegitymacji;