Wymogi ustawowe dotyczące zdjęć do ELSNA (Elektroniczna Legitymacja Służbowa Nauczyciela Akademickiego)

wymóg dotyczący zdjęcia do LSNA reguluje załącznik nr 1, opis: pkt 4.1 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 marca 2020r w sprawie   legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego  (Dz.U z dnia 17.04.2020 r. poz. 689): "kolorowa fotografia posiadacza legitymacji o wymiarach co najmniej 20 mm x 25 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, przedstawiająca wizerunek twarzy osoby w sposób określony w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)";
-   wykonane na jednolitym, jasnym tle pozbawionym cieni i elementów ozdobnych,
-   bez obramowań
ani śladów krawędzi zdjęcia papierowego, nie może być załamań, fragmentów pieczęci, spinaczy, dziurkaczy lub być brudne;
-   zachowana winna być bardzo dobra ostrość oraz kontrast zdjęcia;
-   pozostałe kwestie dotyczące wymogów dostarczanych fotografii regulują odrębne przepisy, np. zasady dostarczania zdjęć do dowodu osobistego lub paszportu.

PRZYKŁADY poprawnych i niepoprawnych zdjęć do PASZPORTU można zobaczyć TU.

Wymogi SDP dotyczące zdjęć przeznaczonych do personalizacji ELS i ELD

1)      zdjęcie kolorowe;

2)      wykonane na jednolitym, jasnym tle pozbawionym cieni i elementów ozdobnych, mające dobrą ostrość i odwzorowujące naturalny kolor skóry oraz naturalny wizerunek twarzy, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby, pokazujące wyraźnie oczy i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej (zrobione na wprost lub z lewego profilu jak do starego DO), bez nakrycia głowy;

3)      bez obramowań ani śladów krawędzi zdjęcia papierowego, nie może być załamań, fragmentów pieczęci, spinaczy, dziurkaczy lub być brudne;

4)      zachowana winna być bardzo dobra ostrość oraz kontrast zdjęcia – zdjęcia mało ostre i mało kontrastowe zostaną odrzucone;

5)    zdjęcie musi pokazywać tylko osobę fotografowaną (twarz, ew. popiersie) – żadne inne przedmioty w tle nie mogą być widoczne;

6)    twarz musi znajdować się w osi pionowej zdjęcia – zdjęcia źle skadrowane zostaną odrzucone;

7)    ubiór osoby fotografowanej  - w stroju oficjalnym, licującym ze statusem przyszłego studenta (fotografie - w bluzach z kapturem, w podkoszulkach, swetrach, z napisami, z odkrytymi ramionami – zostaną odrzucone);

8)    zdjęcie przesyłane w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiar 236 pikseli x 295 pikseli;

9)      plik ze zdjęciem powinien być zapisany w formacie JPG i mieć rozmiar nie większy niż  50 kilobajtów;

10)    zdjęcie dostarczane w postaci papierowej powinno mieć wymiary rzeczywiste  35 x 45 mm; (wymiary zdjęcia nadrukowywanego w procesie personalizacji na blankiet legitymacji - to co najmniej 20x25mm);

11)    pozostałe kwestie dotyczące wymogów dostarczanych fotografii regulują odrębne przepisy, np. zasady dostarczania zdjęć do dowodu osobistego lub paszportu.
PRZYKŁADY poprawnych i niepoprawnych zdjęć do PASZPORTU można zobaczyć TU.

 

 UWAGA !      Po zeskanowaniu  należy OTWORZYĆ otrzymany plik, sprawdzić i SKORYGOWAĆ błędy wg powyższych wymagań - centrując zdjęcie i usuwając ewentualne krawędzie (białe, czarne, kolorowe) oraz zaokrąglenia narożników - poprzez przycięcie a następnie jeszcze raz DOPASOWAĆ rozmiar .

 

Wytyczne dotyczące przyjmowanych zdjęć kandydatów na studia w AGH są zgodne z wymogami:

  1. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów;
  2. Zarządzenie Rektora w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji na pierwszy rok studiów...
  3.  wykorzystują Instrukcję MSW wykonywania zdjęć do dokumentów paszportowych oraz dowodów osobistych (jednocześnie przypominamy, że przyjmowane są zdjęcia odpowiedniej jakości zrobione na wprost lub z lewego profilu jak do starego DO)