Karta Klubu Absolwentów AGH, wykonywana w Sekcji Dokumentów Publicznych, jest spersonalizowaną formą identyfikacji absolwenta z klubem.

Klub Absolwentów AGH łączy absolwentów studiów I, II i III stopnia oraz studiów podyplomowych, a jego celem jest budowanie i rozwijanie więzi pomiędzy uczelnią a absolwentami.

Zapraszamy na stronę internetową klubu: www.ka.agh.edu.pl.

Zarejestruj się i odbierz swoją kartę!

We wszystkich sprawach związanych z działalnością Klubu Absolwentów AGHhttps://www.sdp.agh.edu.pl/ prosimy o kontakt z:

Centrum Komunikacji i Marketingu 

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. 12 617 39 47, 12 617 31 91
e-mail: absolwent@agh.edu.pl