Najczęściej zadawane pytania

 • Ile kosztuje wyrobienie duplikatu ELS?  Odpłatność wnoszona przez studenta za wyrobienie duplikatu ELS wynosi 33,00 zł. 

 

 • Gdzie należy dokonać wpłaty za ponowne wyrobienie ELS?Opłatę za wyrobienie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej student wnosi, na indywidualne subkonto Studenta nadane na Wirtualnej Uczelni, po zgłoszeniu faktu utraty ELS we właściwym sobie Dziekanacie;

 

 • Czy płatności za ELS można dokonać za pomocą przelewu internetowego? Istnieje możliwość dokonania wpłaty za pomocą przelewu elektronicznego na właściwe indywidualne subkonto Studenta nadane na Wirtualnej Uczelni, po zgłoszeniu faktu utraty ELS we właściwym sobie Dziekanacie .

 

 

 • Gdzie należy zgłosić zagubienie lub kradzież ELS?  Student zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Dziekanatu swojego Wydziału lub Sekretariatu Szkoły o utracie ELS (kradzież, zgubienie). Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie wniosku o wydanie duplikatu ELS na odpowiednim druku.

 

 • Kto umieszcza informację o zagubieniu ELS na stronie internetowej Centrum Kart Elektronicznych?  Informację o utracie ELS umieszcza pracownik Centrum Kart Elektronicznych na podstawie informacji dostarczonej przez Dziekanat Wydziału lub Sekretariat Szkoły.

 

 • Jak długo publikuje się dane o zagubieniu ELS?  Informacje o utracie ELS publikowane są przez okres 21 dni od daty poinformowania CKE o tym fakcie przez Dziekanat .

 

 • Co oznacza termin: edycja legitymacji?  Termin ten dotyczy wyłącznie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Edycja "A" to oryginał legitymacji oznaczony w zapisie układu stykowego karty literą alfabetu „A”. Każdy duplikat legitymacji oznaczony jest kolejną litera alfabetu – B, C, itd.

 

 • Gdzie należy zwrócić znalezioną ELS?  Znalezioną elektroniczną legitymację studencką najlepiej dostarczyć do Centrum Kart Elektronicznych AGH, które posiada centralny rejestr wydanych kart lub pozostawić w Dziekanacie dowolnego Wydziału lub Sekretariacie Szkoły.

 

 • Kończę studia. Gdzie powinno się zwrócić ELS i podbić „obiegówkę”? W takim przypadku należy zgłosić się do właściwego sobie Dziekanatu Wydziału.

 

 • Jestem studentem studiów niestacjonarnych. Kiedy mogę przedłużyć ważność ELS? Centrum Kart Elektronicznych prowadzi sezonowo dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych. Dyżury odbywają się zgodnie z harmonogramem umieszczanym na stronie internetowej CKE oraz na tablicy ogłoszeń CKE.

 

 • Jak mogę aktywować KKM na elektronicznej legitymacji studenckiej? Aktywacji KKM na elektronicznej legitymacji studenckiej można dokonać poprzez jednorazową wizytę w CKE lub w punktach obsługi klienta MPK na terenie Krakowa.

 

 • Nie mogę kupić biletu w automacie MPK przy użyciu ELS, co muszę zrobić? W takim przypadku w pierwszej kolejności należy spróbować skorzystać z innego automatu lub udać się do punktu obsługi klienta MPK.

 

 • W jakim formacie i w jakich wymiarach mam dostarczyć zdjęcie?  Zdjęcia dostarczone w postaci cyfrowej muszą być w formacie JPG, 236x295 pikseli, rozdzielczość min.300dpi i mieć rozmiar nie większy niż 50kilobajtów. Wymiary rzeczywiste zdjęcia umieszczonego na elektronicznej legitymacji to 20 mm x 25 mm.
  Ubiór osoby fotografowanej  - w stroju oficjalnym, licującym ze statusem przyszłego studenta.

 

 • Na jakim nośniku można dostarczyć zdjęcie? Czy można je wysłać mailem? Zdjęcie w postaci cyfrowej może być dostarczone na płycie CD, innym nośniku, np. kości pamięci lub mailowo do właściwego sobie dziekanatu. CKE nie archiwizuje dostarczanych zdjęć.