Elektroniczna Legitymacja Służbowa Nauczyciela Akademickiego (ELSNA) - tylko dla nauczycieli akademickich

  • Od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego. Ma ona postać plastikowej karty procesorowej z interfejsem.
  • Legitymacja poświadcza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego oraz uprawnienia (Ustawa z dn. 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - Dz. U. z 2018 r. poz. 295) do korzystania z 33% ulgi przy przejazdach:
    - środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
    - środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych;

    - przepisów ustawy nie stosuje się do komunikacji miejskiej.

Procedura przy zamawianiu ELSNA

Legitymacja wydawana jest wyłącznie na wniosek nauczyciela akademickiego.
Procedura zamawiania jest szczegółowo opisana w Zarządzeniu nr 61/2021 Rektora AGH z dnia 7 października 2021 r.:

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z Panią mgr Katarzyną Davassi (Centrum Spraw Pracowniczych AGH, tel. 57-28, e-mail: elsna@agh.edu.pl).

Wymogi dla ZDJĘĆ do ELSNA (elektroniczna legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego)

Wymogi PRAWNE w tym zakresie:

Wymogi PRAKTYCZNE:

zdjęcie kolorowe;
- wykonane na jednolitym, jasnym tle pozbawionym cieni i elementów ozdobnych;
-   bez obramowań ani śladów krawędzi zdjęcia papierowego, nie może być załamań, fragmentów pieczęci, spinaczy, dziurkaczy lub być brudne;
-  zachowana winna być bardzo dobra ostrość oraz kontrast zdjęcia;
zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiar 236 pikseli x 295 pikseli;
-  plik ze zdjęciem -
zapisany w formacie JPG i mieć rozmiar nie większy niż 10 Mb;
zdjęcie w postaci papierowej powinno mieć  wymiary rzeczywiste  35x45mm;
-  pozostałe kwestie dotyczące wymogów dostarczanych fotografii regulują odrębne przepisy, np. zasady dostarczania zdjęć do dowodu osobistego lub paszportu.

PRZYKŁADY poprawnych i niepoprawnych zdjęć do PASZPORTU można zobaczyć TU.

Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki