Służymy pomocą w sprawach związanych z aktualizacją ważności:
ELS
(legitymacji studenckich);
ELD (legitymacji doktoranta);
ELSNA
(legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego);

GODZINY PRZYJĘĆ:  szczegółowe informacje - link https://www.sdp.agh.edu.pl/:
MIEJSCE:
       - Biuro Sekcji Dokumentów Publicznych - pod łącznikiem A0-A1
        (dawna siedziba banku Pekao S.A.), wejście od strony parkingu A0/A1,
         tel. 12 617 56-86, tylko w sprawach aktualizacji ważności legitymacji studenckich;
PRZYPOMINAMY - do aktualizacji ważności każdego rodzaju kart (ELS, ELD, ELSNA)
oraz otrzymania stosownego hologramu - niezbędne są:
       - odpowiedni
- ważny wpis w jednym z systemów obsługi studentów (USOS lub D.XP);
      
- osobiste dostarczenie karty do punktu obsługi kart elektronicznych;
INFORMACJE
szczegółowe o:
       - funkcjonalności m-Legitymacji Studenckiej;
       - możliwości personalizacji i prolongaty kart elektronicznych (ELS, ELD, ELSNA);
       - ważności kart;
       - obowiązujących przepisach prawa;
       - możliwości aktywacji karty miejskiej (funkcjonalność KKM);
       - obowiązujących wzorach druków;
       - wymogach dotyczących ZDJĘĆ do ELS, ELD i ELSNA
dostępne są na stronie Sekcji Dokumentów Publicznych oraz umieszczone w poszczególnych pozycjach wylistowanego menu.