1.   w sprawach związanych z KARTAMI ELEKTRONICZNYMI oraz ich prolongatą Strony przyjmowane są w biurze dawnego Centrum Kart Elektronicznych, w godz. 13:00 - 15:00 (paw. C1, III p. pok. 322b) tel. 47-86 (tylko w sprawach kart);
 2.   INFORMACJE dotyczące działalności dawnego Zespołu Kart Elektronicznych wraz ze szczegółowymi informacjami o:
  - nowej, dawno oczekiwanej przez Studentów usłudze - funkcjonalności m-Legitymacji Studenckiej;
  - możliwości personalizacji i prolongaty kart elektronicznych (ELS, ELD, ELSNA);
  - ważności kart;
  - obowiązujących przepisach prawa;
  - możliwości aktywacji karty miejskiej (funkcjonalność KKM);
  - obowiązujących wzorach druków;
  - wymogach dotyczących ZDJĘĆ do ELS, ELD i ELSNA
  - a także innych, sukcesywnie rozwijanych obszarach działalności nowej Jednostki AGH;
  dostępne będą na stronie Sekcji Dokumentów Publicznych oraz umieszczone w poszczególnych pozycjach wylistowanego menu.