UWAGA;
w dniach:   1 listopada (poniedziałek) - NIECZYNNE wszystkie punkty
                  11 listopada (czwartek)  - NIECZYNNE wszystkie punkty

DYPLOMY

W sprawach związanych z DYPLOMAMI oraz ich odbiorem:

zapraszamy w dni robocze, w godz. 08:00 - 15:00,

do Biura Sekcji Dokumentów Publicznych - pod łącznikiem pawilonów A0-A1, (dawna siedziba BANKU Pekao S.A. - wejście od strony parkingu A0/A1), tel. 12 617 56-58 

Należy wcześniej zweryfikować możliwość odbioru dyplomu w USOSwebie.
W okienku informacyjnym "odbiór Dyplomu od dnia" winna pojawić się data, od której możliwy jest odbiór Dyplomu. Dopiero od tego dnia możliwy będzie jego odbiór przez Absolwenta.

W związku ze zniesieniem  przez MEiN, od dnia 15 sierpnia 2021 r., czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni nieprolongowane legitymacje studenckie (ELS) doktoranta (ELD) oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich (ELSNA) były ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r.
(od 1 października 2020 r. obowiązują nowe wzory legitymacji służbowych nauczycieli akademickich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego).